4. nov, 2020

Hva har Covid 19 gjort for jobbene våre?

Administrerende direktør Nikolai Utheim fra Coor sier det meget godt, når 1/3 av alle de ansatte blir permittert, er dette kanskje den viktigste tiden å vise at vi bryr oss om de ansatte. Vi må klare å la «bry oss om kulturen», trumfe pandemi hysteriet.

Vi vet alle at det er veldig forskjellig hvordan Covid 19 har rammet de ulike bransjene. Vi vet at det er mange selskaper som har gått konkurs, det er mange som er blitt permittert, og ikke minst mange som har gjort store oppsigelsesrunder i selskaper.

103 500 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 116 100 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 78 700 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 194 800 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken (nav.no)

Antallet som er permittert i Norge er på ingen måte tilbake friskmeldt, og det er mange bransjer og mange selskaper som har fått en skikkelig kule i siden. Reiselivsbransjen, restaurantbransjen er fremdeles helt ute å kjøre. På den andre siden har enkelte bransjer fått tidenes løft.

Vi har aldri kjøpt så mange biler som nå. Bilia på Skøyen kan som ett eksempel vise til tidenes rekord år. Vi har aldri kjøpt så mange hytter og båter som i år. Ett par av båt forretningene i Norge måtte lage køsystem inn av dørene på butikkene sine, noe de ALDRI har hatt behov for. Flere båtbutikker gikk tom for båter de skulle selge lenge før sommerferien i det hele tatt traff lille Norge.

En annen viktig aktør som har de siste tiårene har vært samfunnets hoggestabbe, og den bransjen som har blitt mest sett ned på, var renholds- og eiendomsservicebransjen. Denne bransjen beveget seg fra å være «good to have», til «need to have». De gikk som en hel bransje fra å være en bransje som ble sett ned på, til å bli en samfunnskritisk bransje. Det kom gjentatte eksempler på hvordan man faktisk ikke kunne utføre en eneste operasjon på sykehuset om ikke renholderne hadde vært der. Bransjen gjennomgikk ett kvantesprang både i anseelse og rent teknologisk for å kunne dokumentere hva de gjorde for sine kunder.

Det er utrolig spennende å se hvordan en pandemi som Covid 19 har endret så enormt mye, og jeg mener personlig at vi aldri kommer til å se samfunnet slik vi engang så det i februar 2020. Etter dette har teknologien tatt ett kvantesprang for hele den offentlige næringen, for skoleelever, for hele vår tankegang på hvordan vi skal være sammen, for hvilke yrker som er viktige for samfunnet, for hvordan enkelte yrker som renholder, sykepleier og matbutikkarbeidere har gått fra å være lavest på yrkesstigen, til å være ett flott yrke som er viktig for oss alle. Vi ser annerledes på hvordan det ikke er innafor med store forsamlinger, renhold, renslighet, fysisk avstand og nødvendigheten av å ha noe så trivielt som ett bryllup med 150 gjester.

Sosialt samvær har fått en ny æra. Vi har gått fra å se på det som ett nødvendig onde å treffe slektninger og kanskje enda ett vennetreff. Vi har gått til å forstå viktigheten av en klem, viktigheten av å treffe hverandre og hvor deilig det er å se folk fysisk. Vi setter faktisk enda mer pris på de klemmene vi får, eller de gangene man kan se noen fysisk.

Jeg vil si at Covid 19 har gjort så store endringer med oss alle, og med hvordan vi ser på hverandre, hvordan vi ser på verden at vi har vanskelig for å forstå den store endringen som er kommet.