24. mai, 2019

Hva er arbeidsglede, og hvordan finne den?

Visste du at arbeidsglede er ekstremt smittende?

At arbeidsglede oppgis som den viktigste indre motivasjonsfaktoren i folks arbeidshverdag, sier også mye om hva jobben og arbeidsplassen betyr for folk.

Arbeidsglede må knyttes til det å være en engasjert medarbeider som finner mening i oppgavene man skal løse. Som opplever en indre jobbmotivasjon.

Denne energien har to grunnleggende behov: Behovet for å oppleve mestring, og behovet for å ha innflytelse på eget arbeid. Denne motivasjonen gjør at du bobler over av energi og engasjement og du gleder deg til å ta fatt på oppgavene

Jeg vet at i mange tilfeller er jeg langt over gjennomsnittet interresert i organisasjonspsykologi, trivsel på arbeidsplassen og ikke minst hvordan skape ett godt arbeidsmiljø og en god arbeidskultur. Jeg har studert dette temaet både via praksis, andre mennesker, lest hundrevis av bøker om det og studert det på ulike universiteter.

Jeg har selv vært innom arbeidsplasser der det finnes toppledere som mener dette er ett tema man ikke skal legge for mye ressurser i. Jeg har opplevd både gode og dårlige arbeidsmiljøer. Når man ser ekstreme forskjeller på arbeidsmiljøer, er ofte god kultur og arbeidsglede noe som henger tett sammen. Det som fortsetter å undre meg, er de mange topplederne som ikke klarer å se sammenhengen mellom resultat på bunnlinjen, arbeidskultur og arbeidsglede.

Så, hvordan kan du finne arbeidsgleden på din arbeidsplass?


Du kan gjør en av to ting;

  1. Finn gleden i den jobben du har. Der finnes sånn ca. en million ting du kan justere på og gjøre bedre i din nåværende arbeidssituasjon. Med dette sakt forutsetter jeg at du gjør noe, hellere enn å vente på at noen kommer og gjør det for deg. Gjør du noe vil jeg si der er håp om en gladere hverdag og dermed en mer produktiv utgave av deg selv.

  2. Finn deg en ny jobb hvor du kan være glad. Om din nåværende jobb ikke kan endres til det positive, må du bare komme deg videre med en gang!

          

Vet du hva dine oppgaver er? 

Noen tenker at dette ikke er viktig, at arbeiderne skal finne veien selv, og definere sin egen arbeidshverdag. Dette er etter min subjektive opplevelse like effektivt som fri oppdragelse av barn, eller barn og dyr som er totalt uten grenser. Det fungerer omtrent på samme måte.

Arbeidsglede kommer av dedikerte oppgaver hvor målene er tydelig kommunisert, oppgavene er utfordrende og krever dine ferdigheter. Du har selv muligheten til å avgjøre fremgangsmåtene, du har kontroll på oppgavene og får feedback fordi du lykkes. Det du gjør føles meningsfullt og du blir oppslukt, du føler virkelig at du utgjør en forskjell. Det er arbeidsglede det!

 

3 Viktige bud for å få arbeidsglede på arbeidsplassen

 

  • Det viktig å ha yrkesstolthet og selvrespekt Du leverer kvalitet, du er stolt og er opptatt av å innfri forventninger. Dette gir en god følelse og selvrespekt. Vær en linoleums behandler, ikke vaskehjelp!

  • Ikke gå i KMM snakke-fella (kos med misnøye), dette er arbeidsgiverens verste fiende, og det gir deg lite energi og er utmattende på den enkelte og arbeidsmiljøet.

  • Vær bevisst på din egen rolle, og hvordan du smitter de andre, like mye som de smitter deg. Da snakker jeg både om arbeidsglede og med KMM!