15. apr, 2019

Flere kvinner i toppledelser?

Fakta om Kvinner i ledelse

38 prosent av alle ledere er kvinner. I 2011 var denne andelen bare 32 prosent. I privat sektor er det stadig flest menn som jobber og dermed også få kvinnelige ledere

I privat sektor er syv av ti ledere menn.

Kvinner er underrepresentert i topposisjoner i arbeidslivet. Bare 1 av 4 toppledere i Norge er kvinner, og 8 av 10 administrerende direktører er menn.

For selv om Statsministeren og finansministeren vår er kvinner, havner allikevel Norge på plass nummer 50 i andel kvinner med erfaring fra lederjobber.  Og det etter land som for eksempel Colombia, Jamaica, Nicaragua og Rwanda.

Hvorfor tror du at det er færre kvinner i styrene og i topplederstillinger i Norge?

Norske kvinner har 31 % lavere inntekt enn menn. I 2017 var gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner 369 600 kroner, mens menn tjente gjennomsnittlig 533 900 kroner. Noe av inntektsforskjellen kan forklares i at flere kvinner enn menn jobber deltid, men dette er ikke tilstrekkelig forklaring.

De siste årene har andelen yrkesaktive kvinner økt, og i dag er det nesten like stor andel kvinner som menn i arbeid.

Det er stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder hvilke yrker de velger, og arbeidsmarkedet i Norge er fremdeles kjønnsdelt. Flertall av menn jobber i privat sektor, mens flertall av kvinner jobber i offentlig sektor. Så mye som 70,4 prosent av de som jobber i offentlig sektor er kvinner.

Store tall som sier mer enn 1000 ord…..

Det er færre kvinner blant kommunerepresentanter, 4/10

Menn har ekstremt mye høyere lønn enn kvinner

30% menn tar ikke ut hele eller deler av fedrekvoten sin

Mye høyere andel kvinner jobber deltid

Kun tre av ti kvinner blant ledere

Andel kvinner med høyere utdanning, er høyere enn hos menn.

 

Hva kan stoppe?

 • Glasstak?

 • Menn ansetter menn, fordi man ansetter sin likemann?

 • Gammel vane er vond og vende

 • Gubbete holdninger «Kjærringer vet ikke forskjellen på en hammer og en spiker, og hvertfall ikke hvordan de skal bruke den»

 • Gutteklubben grei, slitsom å måtte lage dametoaletter osv.

 • Menn utnevnes oftere til lederstillinger, blant annet som følge av selvseleksjon – de har den selvtilliten som skal til for å betrakte seg selv som ledere, og dermed søke jobben.

 • Kvinner føler de må dekke alle krav i en jobbannonse for å søke. Gjerne 7 av 5 krav, mens menn føler 3 av 5 er mer enn nok til å søke.

 • Mye kan tyde på at menn i større grad kjenner seg berettiget til ledelse – og som et resultat av dette også utnevnes til ledere.

 • Menn rekker opp hånden, kvinner må bli spurt.

 • Kvinner hopper av karrierekarusellen

 

Hvordan skal man komme seg opp?

 • Retorikk, snakke språket

 • Kle seg til autoritet

 • Validere egen kompetanse

 • Synliggjøre resultater

 • Vise at man vil klatre for omverdenen

 • Ikke spille på seksualitet, det gjør at man blir sett ned på

 • Både kvinnelige og mannlige toppledere mener aktiv rekrutteringspolitikk er nøkkelen til å få flere kvinnelige toppledere.

 • Å øke kvinners bevissthet om karriereutvikling og interne mentorordninger er også tiltak norske toppledere har tro på. Dette er i tråd med internasjonal forskning.

 • gripe muligheten tidlig og tvinge seg selv ut av komfortsonen.

 • Arbeidsgiverne må også tilrettelegge for at kvinner kan kombinere toppjobb med familie og samtidig motivere kvinner til å ta på seg linjelederansvar.

 • kvinner må ta litt flere sjanser og ikke være så redd for å velge feil.

Hva tenker du? Jeg lurer på hva du tenker om dette:)