17. jun, 2018

Vil du ha en mannlig eller kvinnelig toppleder?


Er Forskjellen på mannlig og kvinnelige ledere større enn man skulle tro?

Skal man tro resultatene av en undersøkelse presentert av Hegner.no, er kvinner bedre på å involvere og coache, mens mannlige ledere er beste på å skape resultater på bunnlinjen og treffe ubehagelige beslutninger.
Undersøkelsen er basert på svar fra over 2200 ledere, og et solid flertall av disse anser at kvinnelige og mannlige ledere er like gode innenfor samtlige av områdene de er blitt bedt om å vurdere.
Likevel er det en stor andel som vurderer kvinnelige ledere til å være best på myke områder. 40 prosent mener at kvinnelige ledere er bedre til å involvere medarbeiderne, og 36 prosent synes at kvinner er bedre til å sparre med de ansatte.
På den annen side vurderer 42 prosent at mannlige ledere er best til å treffe ubehagelige beslutninger, mens 34 prosent mener at mennene er mest strategiske.
Kjønn er en stor del av identiteten vår. Psykologiske forskjeller mellom menn og kvinner dukker opp i mange kjønnsstereotypier: Om menn som aldri deler følelsene sine, og om de mer emosjonelle kvinnene. Men en forsker ved Iowa State University mener at i virkeligheten er menn og kvinner mer like enn vi Forskerne nekter likevel ikke for at menn og kvinner har forskjeller. De har funnet ti kjennetegn der kjønnsforskjellene er tydelige. Noen av forskjellene henger godt sammen med stereotypiene – for eksempel er menn mer aggressive og mer maskuline, mens kvinner knytter seg tettere til andre mennesker og er mer følsomme for smerte.
Forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet bekrefter denne tendensen.
– Vi forskere har en tendens til å overse likheter mellom kjønnene når vi finner forskjeller. For eksempel ser vi at omtrent ni av ti kvinner har et sykefravær som er lavere enn gjennomsnittet blant menn. Kvinner flest er derfor mer like enn forskjellige fra sine mannlige kolleger når det gjelder sykefravær, sier Grimsmo til forskning.no.  
– Likevel er vi forskere på jakt etter å finne forklaringer på  hvorfor kvinner i gjennomsnitt har tre prosentpoeng høyere sykefravær enn menn. Det vi da fort overser, er de forholdene som skaper sykefravær, både blant hos kvinner og menn, sier Grimsmo.

Hva tenker du som leser om dette, og hva er dine erfaringer? Trives du best med en mannlig eller kvinnelig toppleder? Med tanke på hvor mange toppledere som er kvinner i Norge vil jeg tro at mange ikke har opplevd å ha en kvinnelig toppleder:)