7. sep, 2017

Det blåser på toppen

I de fleste tilfeller under en konflikt ville jeg stått og holdt en arbeidstager i hånden, og heiet på den ansatte. Som jeg har skrevet mye om tidligere, finnes det overraskende mange ledere som har psykopatiske trekk. Ledere som er maktsyke og som er destruktive og dårlige ledere. Destruktive ledere misbruker lett makten de får. De meler sin egen kake. De påfører andre skade og ulemper. De har en tendens til å presse, baksnakke og trakassere medarbeidere. De er ofte perfeksjonistiske og kontrollerende, og de gir medarbeiderne liten tillit og selvstendighet. I slike tilfeller ser maneksempler på at ansatte går ut i pressen og forteller om sine dårlige ledere, kjører gjennom rettsaker, og anmelder lederne til HR-avdelingen og til andre instanser. I denne sammenhengen er den ansatte beskyttet av lover;blant annet Personvernloven ogArbeidsmiljøloven.

 

Hva om det faktiske er den ansatte som er klin kokos? Leder kan ikke svare på falske anklager i pressen, og enda mindre fortelle noe om den ansatte i det offentlige rom. Da bryter lederen personvernloven. Lederen kan ikke rådføre seg med andre ansatte, da bryter han eller henne også personvernloven. Hva om den ansatte lyver eller ikke gjør jobben sin? Da må man som leder bite sammen tennene, gå igjennom protokollen med dokumentasjon, utviklingsplaner, samtaler og drøftelser, for deretter endelig bli kvitt den ansatte.

 

Som leder selvhar jeg tatt disse scenariene innover meg den siste tiden, og tenkt mye over lederrollen. Det er ikke rart at mange ikke ønsker å være ledere, spesielt med alt ekstraarbeidet og alle bekymringene dette fører med seg. En venn av meg sluttet som leder i et større firma, og startet i jobb som «vanlig» medarbeider. Han følte ikke at de siste kronene var verdt strevet.

 

Et ordtak som har blitt speilklart den siste tiden er i alle fall utrykket,«det blåser på toppene». Det er ensomt å være leder til tider. Jeg tenker at det utrykket passer spesielt godt i situasjoner der det blir problemer. Det å jobbe som leder (uansett felt), er etter min mening ekstremt givende. De resultatene som skapes kommer fra mye av det du gjør, og hvordan du styrer en skute. Går bedrifter bra, så har det med hvordan kulturen settes av lederne, hvordan de styrer økonomien, salget og markedsføringen. Alt kan peke tilbake på en god leder. Alle dårlige resultater kan også i mange tilfeller peke på en dårlig leder.

Jeg elsker ekstremsport, jeg elsker utfordringer og jeg liker å jobbe mye. Det er også sikkert derfor jeg elsker hele faget ledelse. Ikke minst; elsker å drive med ledelse.