15. aug, 2017

Hvor er kvinnene på toppen?

Det har vært en del diskusjoner om hvorfor kvinnene ikke er representert i toppstillinger i Norge på ett høyere nivå enn i dag. Kun en av tre ledere er kvinner i Norge. En av bransjene som er værstinger på dette er blant annet finansbransjen. Dagens næringsliv spør alle kjente personer om hva de tror er årsaken til dette. Ofte kommer det flåsete svar, som at kvinner vet vel bedre. Tror dere virkelig at kvinner vet bedre, eller skal vi endelig stikke fingeren i jorden å innrømme at likestilling i næringslivet er noe Norge er skikkelig dårlig på.

Personlig har jeg opplevd mye «spennende» med mannlige ledere og ved å sitte i ledergrupper selv.

Jeg husker mitt første sjokk i forhold til noen menns holdninger var da jeg skulle skrive min bacheloroppgave. Jeg skulle skrive om svinn i Byggevarebransjen, noe som var den gangen var ett vanskelig tema. Byggebransjen var den bransjen som hadde mest svinn av alle bransjer på verdensbasis, og på den tiden hadde verken Maxbo eller Byggmakker ansatt noen til å håndtere dette store pengesluket. Det var en FOR stor oppgave. Ved første møtet inne hos ledelsen i Byggmakker satt jeg da med kun mannlige ledere. De vitset litt om at det var jo riktig så artig at en jente skulle skrive om byggevarebransjen. Så spurte jeg litt ut om hvorfor det var så få kvinner på kontoret til ledelsen av Byggmakker. Jeg fikk da ett flåsete svar om at «kjærringer vet jo ikke forskjell på en hammer og en spiker, og enda mindre hva hun skal bruke det til», med god latter…fra han. Det var første og ikke siste gang jeg så hardt på en mannlig leder mens jeg svelget 10 store kameler. Jeg fikk A på denne bacheloroppgaven, og den ble faktisk brukt som skolemateriellet inne på BI i ettertid, men Byggmakker anerkjente ikke en oppgave som ble skrevet av ei lita jente.

Jeg har sittet i to ledergrupper som eneste kvinne blant bare menn. I dag sitter jeg i min tredje jobb som kvinnelig leder, og i ledergruppen. Dette er første gang jeg føler meg som en likeverdig de andre i rommet. Min leder som jeg har i dag ser på kvinner som likeverdige, og ikke som en man bør ha med i ledergruppen av en nødvendighet.    

På toppen av næringslivet er det langt mellom kvinnene. Kun 16 prosent av norske aksjeselskaper har kvinnelig toppleder. Men hvis man ser på selskapenes lønnsomhet, sitter bedrifter ledet av kvinner i gjennomsnitt igjen med 12 prosent av omsetningen som overskudd. Her slås mannlige bedriftsledere, som kun sitter igjen med i gjennomsnitt 9 prosent av omsetning på bunnlinjen.

Kun 16,6 prosent av aksjeselskapene har kvinnelig hovedeier. – Hvis man ser på eierstrukturen i næringslivet, er det fristende å spørre seg om dette er noe av årsaken til at det er så få kvinner på toppen. Er det slik at mannlige eiere helst ansetter menn som toppledere? Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Forskningsrådets Toppforsk-satsning delte nylig ut én milliard kroner til 46 fremragende prosjekter. Ni av dem hadde kvinnelig prosjektleder. 22 prosent av søknadene til Toppforsk hadde kvinnelig prosjektleder. Prosjektene gjennomgikk først en ekspertvurdering. Blant prosjektene med best karakter valgte så forskningsinstitusjonene selv ut dem som fikk midler. Etter denne siste runden endte kvinneandelen blant de innvilgede søknadene på 19,5 prosent. Hovedårsaken til den lave andelen kvinner var altså ikke at de gjorde det spesielt dårligere i konkurransen, men at for få søkte.

Menn tjener i snitt mer enn kvinner. I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner. Enkelt forklart i tall tjener en gjennomsnittskvinne brutto 354.000,- i året, mens menn tjener i snitt 530.100,-, Norge er ett av de landene i Europa med størst lønnsgap mellom kvinner og menn.

60 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning, og få kvinner innenfor natur-vitenskap, teknikk- og håndverksfag.

Harde fakta kan man bare ikke benekte. Norge er rett og slett utrolig dårlig på likestilling.

Sleskete kjendiser kan lattermildt si at kvinnene velger seg ut av lederstillinger fordi de er smartere, eller velger seg bort fra finansbransjen fordi de er smartere, men det tror jeg ikke noe på.

Det er holdninger til mange gamle gubber der ute, og ett alt for lite press fra regjeringen om integrering av kvinner inn i lederstillinger. Visste du at i Danmark så gir staten bøter til alle selskaper som ikke har nok kvinner i Styrer og i ledelser i større firmaer?

Der har dere en startløsning, så må jo vi kvinner vise at vi vet forskjell på en hammer og en spiker, og ikke minst at vi vet hva den brukes til;)