9. aug, 2017

Har du det moro på jobb?

– Jeg synes det er viktig å ha det gøy på jobben! Hvis vi ikke har det gøy på jobben, er det ikke noe vits med det vi holder på med. Det har jeg prøvd å formidle til mine kolleger og medarbeidere i jobben også. Det er viktig å ha litt humor. Noe av det første jeg har sagt når jeg har vært i jobbintervjuer opp gjennom årene er at jeg trenger å komme til en arbeidsplass med høy takhøyde, og med en kultur for smil, latter og glede. Selv så ler jeg mye, og jeg ler høyt! Er det ikke rom for dette, så vil jeg ikke jobbe der. 

Jeg er ofte ute i møter hos ulike samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Av nysgjerrighet for andre bedrifter pleier jeg å spørre de som jobber om hva som er gøy eller bra på denne arbeidsplassen? Vet dere hva jeg pleier å få til svar? Ingenting! Det kan da ikke være riktig? Joda sier de, vi har julebord en gang i året og da møter bare halvparten opp. Vi spiser middag og drikker litt vin, så går vi tidlig hjem. Hvis det er tilfelle så mangler en vesentlig del av grunnlaget for å skape produktivitet og gode resultater.

Tallene fra undersøkelsen at hva som er viktigst for høyt jobbengasjement varierer noe med kjønn, alder og hvor i landet man bor. Alle faktorene er imidlertid høyst avhengig av nærmeste leder. – Det er gjort mye forskning på medarbeiderengasjement de siste årene, og studiene konkluderer ofte med at det å ha engasjerte medarbeidere fører med seg en rekke fordeler for selskaper. 80 prosent av arbeidstakere som er misfornøyde med nærmeste leder er uengasjerte på jobben. Det betyr at lederen har stor betydning for sine medarbeidere i første omgang, og for selskapets resultater i andre omgang. Vi vet at engasjerte medarbeidere blir lengre i organisasjonen, bidrar mer til bunnlinjen og er mer opptatt av å levere kvalitet. Vi vet at ledere som bidrar med god humor skaper ett godt miljø, og ett godt arbeidsmiljø skaper jobbengasjement.

Nå må vi jobbe! Vi må ikke glemme at vi er på jobb! Nå må vi være litt seriøse her! Hvordan kan vi glemme at vi er på jobb – vi er der jo 8 timer eller kanskje mer. Og da mener jeg: Hvorfor ikke ha det gøy i tillegg? Dessverre er det fremdeles ledere og styrer som ikke ser sammenhengen mellom det å ha det gøy og gode resultater for bedriften. Galgenhumor brukes ofte for å vri fokus fra det ubehagelige til det morsomme. Mange skriver om hvorfor det er viktig å ha det gøy på jobben – jeg skal referere til hva Melhus skriver om hvorfor dette er så viktig (fra boken Sykt bra!)

Han mener at humor har lav status i arbeidslivet – her er et par årsaker til hvorfor vi må ha mer humor på arbeidsplassen:

Humor styrker ledelse.

«Den som mangler sans for humor, har et alvorlig problem og bør ikke gis ansvar for andre mennesker. Som leder uten humor rammer du ikke bare deg selv, men også alle andre som må forholde seg til deg på jobben», Sven Svebak. Humor styrker gruppesamarbeidet, styrker det sosiale miljøet og kan øke viljen til endring. Tenk over at ordet ledelse kan deles inn i Le-Del-Se.

Humor reduserer stress.

Mange bedrifter lever under enorme tidspress og endringsprosesser. Her kan galgenhumor og begeistring være stressreduserende og faktisk nyttig. Til og med den kjente psykoanalysens far Freud har skrevet mye om humor og påpeker at humor er en ferdighet som hjelper oss til å mestre stress, frustrasjon og andre daglige problemer. Humor trer frem som en reddende engel når livet blir for tøft.

Humor handler ikke om å bli verdensmester i å fortelle vitser eller å le mest. Det handler om å finne de små lyspunktene i hverdagen, å se det positive i det som skjer selv i de vanskeligste situasjoner. Det handler mye om valg – eller som de sier i filmen Fish – choose your attitude!! Jeg sier ikke at alt i arbeidslivet kan løses med en latter – klart at det grunnleggende må være på plass. Rutiner, økonomi, ansvarsområder osv. Men mitt råd er å føre videre grunnleggende verdiene en gammel og god kollega alltid har sagt; Smil, latter og glede gjør hver arbeidsplass til verdens beste arbeidsplass.