16. mai, 2017

Forholdet er ett AS

Det høres på mange måter kaldt og kynisk ut, men jeg mener at ett forhold i mange sammenhenger kan sammenlignes med ett AS.

Det er riktignok ett lite AS, med bare to personer i ledelsen, der man etter hvert ofte får noen krevende, kostbare og ineffektive medarbeidere. Dette lille ASèt kalles Gift AS. Dette bestyres gjerne på ulike måter. Du har stort sett en ordning der den ene i ledelsen er økonomidirektør. Denne personen fikser det meste av betaling av fakturaer, forsikringer og andre økonomiske forhold. Begge personene er ofte ansvarlige for å få penger inn til driften av dette ASèt, men det er bare den ene som styrer pengene. Daglig leder og markedsansvarlig er derimot ansvarlig for matinnkjøp, bekledning av de kostbare medarbeiderne og at renholdet er på stell. Gift AS blir ett giftig AS om det bestyres feil og går gjerne konkurs, med man beholder Gift AS som ett meget godt AS om man bestyrer det riktig.

Det som er viktig for at ett slikt AS fungerer er likhet mellom daglig leder og økonomidirektøren. Begge ønsker plass med sin stilling, og begge mener at sin stilling er like viktig for at ASèt fungerer. Det vil si at, om ikke begge parter bidrar like mye med de generelle oppgavene som ligger under det å drive ASèt, vil det bli konflikter.

I ett hvert AS vil man ha ett bedriftsregnskap med inntekter og utgifter, og hvis begge to i administrasjonen bidrar like mye på inntektssiden, vil de fleste anse det som rett og rimelig anse at de ubetalte og kjedelige oppgavene i dette Compagniet skal fordeles. Når dette ikke blir utført, vil det oppstå konflikter. Dette er da snakk om likeverd og respekt innenfor ledelsen. Er det rot i ledelsen vil dette gå hardt utover medarbeiderne. Det er jo ingen tvil om at et hvert AS har behov for en stabil, og god administrasjon. Er det rot i administrasjonen vil medarbeiderne gjøre opprør. 

Noen AS er administrert litt annerledes, men kan fungere like bra. I de tilfellene er den ene i ledelsen administrerende og står for all pengeinnkrevingen, mens den andre er sekretær. I dette tilfellet er sekretæren kun en utgift, og bringer lite likvider inn til ASèt, men sørger for at hjulene i Compagniet ruller knirkefritt. I disse kompaniene er det full kontroll, mat fra bunnen og full oppfølging av disse medarbeiderne. Denne sekretæren er ofte sett ned på av mange andre daglige ledere. Disse sekretærene har tid til selg selv og sine krevende, kostbare og ineffektive medarbeidere. I mange tilfeller kan dette sørge for at disse medarbeiderne er bedre disiplinerte og mindre krevende. På den andre siden opplever mange av disse administrerende i disse ASène en viss frustrasjon over å være den eneste inntektsbæreren under Compagniet.

Det er nok ingen fasit på hvordan man skal drive sitt eget AS, men jeg ønsker dere alle en god 17 mai. Dette er dagen da markedssjefen i ASèt skal sørge for at alle i Compagniet stråler fra sin beste side. Her er det den harde kampen om å stråle mest, og få deres AS til å fremstå fra sin beste side med både bekledning og bespisningJ

Klem fra Cecilie