6. mar, 2017

«En klapp på skulderen»

Hvorfor er det så viktig å ikke bare gi, men å få en klapp på skulderen?

En klapp på skulderen er alt fra oppmuntrende ord, en oppløftende kommentar, litt ros til sidemann og ikke minst gi positiv oppmerksomhet til den som fortjener det. Gi hverandre ros, å oppmuntre hverandre, og å se hverandre.

Hunder trenger det kontinuerlig når man skal drive med dresur, barna trenger det kontinuerlig når man driver med barneoppdragelse og ikke minst trenger vi det på arbeidsplassen.

Det er ikke bare for moro skyld at man har store cheerleading team innen idrett.

Mange ledere er ikke bevisste på hvordan man skal bruke anerkjennelse, tilbakemelding og ros for å motivere og lede sine medarbeidere. Ei heller hvor kraftfullt disse metodene er for å optimalisere motivasjon og måloppnåelse på arbeidsplassen. I dag vil jeg gå igjennom begrepet annerkjennelse. Det er den klappen på skulderen vi bør være flinkest å gi sidemann, om det er barnet vårt, vår egen leder eller om vi som leder skal gi det til våre ansatte.

Anerkjennelse

Har du noen gang tenkt på hvem eller hva mennesker jobber for? Kjenner du noen som er i stand til å jobbe for en bygning, en merkevare eller et selskap - uten gode mennesker i?

Kjenner du noen som klarer å jobbe, for at andre skal få status av det de gjør eller oppnå egne fordeler av det? I kortere perioder ja, men ikke over lengre tid. Mennesker jobber for andre mennesker – ikke for maskiner eller noe annet dødt, heller ikke bare for tall eller resultater. Mennesker jobber for andre menneskers gunst, aksept og tilbakemelding.

Det er svært viktig å føle at man blir sosialt akseptert og likt på jobben – for den du er og ikke bare for hva slags jobb du gjør. Det betyr at de andre på arbeidsplassen din må kjenne deg – litt i alle fall. Som leder må du derfor tenke på at man må bli litt kjent med hverandre, finne noe felles man er opptatt av i en sosial sammenheng også. Som leder må du tenke på at det må være noe moro på arbeidsplassen og at man må skape et miljø hvor man blir kjent med hverandre og ikke minst blir trygg.

Uansett hvor mye dumt man kan gjøre eller hvor mange feil som skjer, så må man vite at man ikke blir ekskludert sosialt. Husk at det er lederens jobb å gi tilbakemelding, sette grenser, følge opp, gjøre nødvendige endringer og eventuelt sørge for opplæring dersom det er nødvendig. Man må ha trygghet for at de ansatte skal trives og jobbe ekstra for bedriften.

I en spørreundersøkelse Infact har gjort for Dale Carnegie Training Norway ble respondentene bedt om å rangere fem myke faktorer som kan skape jobbengasjement: ansvar, oppmuntring, inspirasjon, god kommunikasjon og utfordrende arbeidsoppgaver. En av fem av de spurte som var i jobb (20,1 prosent), svarte at oppmuntring og ros er det viktigste for å skape jobbengasjement. På andreplass kommer god kommunikasjon (19,2 prosent). Det tredje viktigste for å skape engasjement er ifølge undersøkelsen ansvar (15,6 prosent).

– Etter lange ferier er det mange som ser seg om etter ny jobb, og januar og februar er typiske måneder hvor mange begynner å søke seg bort fra jobben. Er man engasjert i jobben sin ønsker man sjeldnere å bytte jobb. Oppmuntring og ros topper som engasjementsskapere. Det handler om at de ansatte trenger å bli sett, å få feedback og at de føler seg betydningsfulle på arbeidsplassen.

Jeg vet selv at de arbeidsplassene jeg har trivdes best på er de arbeidsplassene der min sjef ser meg, og ser den jobben jeg gjør. Jeg vet at jeg alltid leverer ett resultat av beste kvalitet, og at jeg legger all min sjel, min arbeidskapasitet og min energi inn på en arbeidsplass. Det eneste jeg krever tilbake er en klapp på skulderen. En bekreftelse på at min sjef ser at jeg gjør mitt beste.

En hund som viser at han har lært å sitte, vil ha godbiten sin. Barnet mitt som klarer å kle av seg pysjen på morgenen når han er to år, vil ha en applaus og en klem, og jeg vil ha litt ros, en applaus eller en oppmerksomhet når jeg har gjort noe bra.

Det motiverer meg til å utføre flere bragder, og det motiverer meg til å skinne på nytt.

En enkel lærdom, og rett og slett en liten ettertanke fra meg i dag