26. sep, 2016

Er du en god leder?

Jeg har jo fordypet meg litt om ledelse i mitt forrige blogginnlegg. Som nevnt så kommer dette fra mange år og fasinasjon og mange år med studier fra organisasjonspsykologi og ledelse. Siden jeg sist satte min fagmessige mening om hva som er en dårlig leder, tenkte jeg å fortelle om hva som er en god leder. Har du en god leder? Eller kanskje du faktisk er en rivende god leder selv?

Mor Teresa ble en gang spurt om hva hun mente om utfordringer med god ledelse. Hun hadde to spørsmål til sine tilhørere: Do you know your people? Do you love them? Disse to spørsmålene tror jeg er tidløse og situasjonsuavhengige. Å ”investere” i relasjoner til medarbeidere er selve grunnlaget for ekte påvirkning. All annen påvirkning kan forklares ut fra posisjon og maktbaser.

Mens andre jeg kjenner har hatt New kids on the block og andre gutteband som idoler, har lille rare meg hatt litt andre idoler. Jeg har møtt en del kjendiser i mitt liv, og aldri blitt star-struckt. Hadde jeg derimot fått møte en stor bedriftsmagnat, hadde jeg blitt totalt satt ut.

Jeg har noen idoler i mitt liv. Petter Stordalen, Kjell Inge Røkke og Obama. Dette er tre ledere som har bygget seg opp som leder fra bunn, med ett tonn av erfaringer på veien. Det er karismatiske og positive ledere. De har alle tre noen ting til felles. Det er å fremme sine medarbeidere. De viser omverdenen hvordan de setter pris på enkeltmenneskene rundt seg. De alle er åpne om at de velger å ansette mennesker rundt seg som er bedre enn seg selv. De jobber som ildjern, de inspirerer de ansatte rundt seg. De sitter ikke minst med en unik forståelse av markedet de arbeider i, de sitter med en utrolig forretningsforståelse, og ikke minst står de alle som fjell i tøffe situasjoner. Slike mennesker og ikke minst ledere skaper respekt blant de rundt seg, og ikke minst tråkker de på janteloven…noe jeg kanskje elsker mest.

Jeg har kun hatt en virkelig god leder som treffer på alle punkter, og det er Thomas Johnsen fra tiden min i 1881. Han treffer vel på alle de ti leder budene.

Mikael Jensen, operasjefen Kasper Bech Holten, toppsjefen Keld Johannesen i Danish Crown og president i Wallenius Lines AB, Lone Fønss Schrøder, har de blitt intervjuet av Business.dk som har samlet deres svar i ”De ti leder bud”.

De ti leder-bud

1. Du skal være faglig dyktig.
2. Du skal ha respekt for dine medarbeidere som mennesker.
3. Du skal omgi deg med inspirerende personer.
4. Du kan ikke lese deg til å bli en god leder.
5. Du skal lære av erfaringer.
6. Du skal ha store ører, en sterk fornemmelse for markedet.
7. Du skal tilsette intuisjonen en anelse hardt arbeid og lysten til å vinne.
8. Du skal ha menneskelig innsikt
9. Du skal være flittig, motivert og i stand til å fastholde mål.
10. Du skal skape resultater gjennom fornyelse og utvikling uten å lage revolusjon

Å være en leder, og ikke bare en sjef, er en stor og krevende oppgave. Du skal ikke bare følge opp arbeidet som gjøres, du skal fornye, inspirere og utvikle både bedriften og arbeidstakerne - alle ledere opplever til tider tvil i forhold til om de klarer å forvalte oppgaven godt nok. Å erkjenne at alle har det slik, og at det er normalt, er et viktig steg i prosessen mot godt lederskap - du forstår mennesket.

En god leder leverer engasjement og entusiasme som smitter over på de andre arbeidstakerne. Men det nytter ikke at du er entusiastisk dersom du ikke på samme tid er troverdig - noe som forutsetter langsiktighet. Den beste måten å oppnå det på er ved å være en aktiv lytter og genuint opptatt av erfaringene og kunnskapen som medarbeiderne har. Gjennom aktiv dialog vil en god leder klare å hente ut det beste i medarbeiderne og kunne komme med justeringer og vise vei. Som leder er det din oppgave å se mulighetene i markede og som teknologi kan gi, og våge å ta noen tøffe valg og skjære gjennom når det trengs.

Oppsummert er noen av egenskapene som en god leder må ha:

 1. Fremtidsrettet

 2. målrettet

 3. se helhetsperspektiv og trender

 4. strateg

 5. motivator og pådriver (påvirker)

 6. "psykolog" som forstår de menneskelige faktorene

 7. gi trygghet

 8. tydelig

 9. ha mot og våge å stå i tøffe situasjoner

 10. god til å lytte

 11. teamleder

 12. kommunisere tydelig

Det å være leder er i dag utfordrende på flere plan. Det er ikke lite vi forventer av ledere i dag. De skal kunne inspirere og motivere medarbeidere til og nå mål. De skal være en inspirerende rollemodell og gjerne vekke stolthet. De skal vekke tro og håp hos ansatte ved og aktivt takle problemer og uttrykke selvsikkerhet. I tillegg skal de oppmuntre til intellektuell stimulering, vise personlig respekt for ansatte ved å gi dem oppmerksomhet og se den enkeltes behov. Krevende? Krever vi for mye av en leder?

På mange måter kan vi si at vi har satt ekstreme krav til en leder her. Men jeg må også presisere at her snakker vi ikke bare i ytterskalaer. Vi har virkelig gode eller dårlige ledere som er ytterpunktene, og vi har den store massen i midten som er en vanlig gjennomsnittsperson. En A4 person og en vanlig gjennomsnittsleder.

Oppsumeringsvis kan jeg si at vi bør vel holde oss langt unna det å bli en narsissistisk og dårlig leder. Om vi ikke klarer å bli Petter Stordalen, Røkke eller Obama, så kan vi ta denne listen. Vi kan strebe etter å bli en god leder. Vi kan strebe etter å bli den beste lederen for våre ansatte.