9. aug, 2016

Karmaloven er bedre enn kardemommeloven

Jeg må si at i dagens samfunn er det mye vondt som skjer. Vi har mange som dør, mange som dreper, vi har jenter som blir voldtatt på fester og på fjellet. Vi har menn og kvinner som løper rundt og er utro mot mennene sine, det finnes sjefer som behandler sine ansatte dårlig.

Setter du deg ned på morgenen og leser avisen idag, så har du ansatte som mister jobbene sine, oljekrise, drap, blod, selvmordsbombere og ikke minst store næringer rundt om i Norge som sliter. Det er i slike tider jeg tenker at det er viktig å holde hodet over vann, og tenke på karma.

Jeg har to store holdepunkter religiøst sett personlig. Jeg tror på karma og "the seacret" og jeg tror det finnes en gud. Men min gud er den samme som alle sammen. det er den samme som muslimenes, de kristenes og budistenes gud. Jeg tror det kun finnes en gud, og jeg tror ingen tar feil. Vi kaller han bare ved forskjellige navn. Oppi det hele mener jeg karmalovene er noe av det viktigste å holde fast i. Dette ble ett meget personlig innlegg, men shit au. Jeg har ikke noe imot å være litt personlig innimellom:)

La meg fortelle dere om karmalovene. Det er 12, de er hellige, og bedre enn kardemommeloven.. som etter min mening bare er en forenkling av dette budskapet:)

 

De tolv lovene om karma

 

1. Som du sår skal du også høste. Altså, det som du sender ut til universet, det er det som kommer tilbake til deg. Vist du vil ha glede, fred, kjærlighet og vennskap. Da skal du være glad, fredfull, og kjærlig til alle andre som du møter på av både mennesker, dyr og naturen.

 2. Vi er i ett med universet på alle plan, både på utsiden og på innsiden. Det indre universet speiler det ytre universet i oss. Slik at vi kan se hvordan vi har det inne i oss selv. Slik at vi kan gjøre noe med de ubalanser som vi ser er i oss. Og at alle våres deler kan atter vibrere med det høysete frekvensen igjen.

3. Det som du avviser i deg selv, vil fortsette å vise seg til det blir akseptert slik det opprinnelig var. Vist du finner noe som er negativt i dine uvenner, da har du funnet det som du avviser i deg selv. Gjør noe med det. Aksepter det og flytt ditt fokus til et høyere nivå i deg selv, der slike tanker ikke finnes.

 4. Hvor henne du går, er det meningen at du skal vokse i din ånd. Det er bestandig vi som må forandre oss og ikke folk rundt oss. Det eneste som er gitt oss er oss selv, og det er den eneste faktoren som vi skal ha kontroll over. Når vi forandrer oss i hva og hvem vi er i våres hjerter da først vil livet vårt forandre seg.

 5. Når det er noe som er galt, er det noe som er galt inne i oss selv. Vi speiler det som er på innsiden i oss og vi må ta ansvar for det som er i våres liv. Det er det som er våres oppgave.

 6. Når vi ser at noe er i ubalanse så er det våres jobb å få det i balanse igjen. Alt i universet har en forbindelse. Et steg leder til det neste steget i ditt liv. Man må begynne på en jobb før at man kan få den gjort. Det er ikke sikkert at man kan se betydningen av begynnelsen og slutten av jobben man må gjøre. Eller forstå vitsen med den. Det som er av betydning er at disse må gjøres for å kunne fullføre en oppgave. Det som har vært, nuet og fremtiden er alle i forbindelser med hverandre og skaper det livet som vi lever i dag.

 7. Du kan ikke tenke på to ting samtidig. Når vi har tankene våres på de spirituelle verdiene i livet vårt er det umulig for oss å ha lavere tanker slik som sinne, sjalusi, hat, bitterhet, irritasjon, angst, redsel og grådighet. osv.

 8. Vist du trur på noe i ditt liv så må du også stille opp for dette. Det er her vi ser hva vi sier og hva vi har lært. 

9. Sømfaring av det som har vært, tar i fra oss muligheten for å være i nuet. Gamle tanker, mønstrer av vår adferd, gamle drømmer. Det er det som stopper oss i fra å kunne skape nye. Vår nye fremtid. Gi slipp og går videre. Tilgivelsen er den største gaven vi har fått. 

10. Historien vil gjenta seg selv, inntil vi har lært det som vi trenger å lære for at vi skal kunne forandre våres vei.  

11. All belønning skjer når den skal skje. Dette er ikke noe vi trenger å bekymre oss for.

12. Alt det du gir får du tilbake 10 ganger av hva du har gitt. Positivt og negative tanker, ord og gjerninger.

 

Ha en fantastisk uke, og vær snill med de rundt deg. Karma vil gi deg tilbake for det:) Stor klem fra Cecilie